Kontakt oss:
  E-postadresse: post @ spillhuset . com
  Org.nr: 917616140
Ønsker du å støtte vårt arbeid?
  Kontonummer: 2220 29 86645
Vipps  Vipps: #611764
QR-Kode_Spillhuset-611764