Opprett ny bruker

Crew
  • Feltet `Brukernavn` vil være synlig for alle.
  • En bruker må være minst 10 år gammel.
  • En bruker yngre enn 18 år, må ha tillatelse fra hans/hennes foresatte/verge.